بیولوژیک

بیولوژیک

 

امروز به منظور تولید محصولات کشاورزی سالم و عاری از باقی مانده سموم ،استفاده از روشهای مدیرییت تلفیقی مبارزه با آفات (IPM) تنها راهکار توصیه شده توسط متخصصان امر میباشد.

مهم ترین و اصلی ترین ابزار مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات (IPM)، استفاده از روشهای کنترل بیولوژیک آفات میباشد.

عوامل كنترل بيولوژيكي يا آفتكشهاي بيولوژيكي به فرآورده هايي با پايه بيولوژيكي و بيوشيميايي گفته مي شوند كه براي كنترل آفات و بيماريهاي گياهي به كار مي روند و نسل آينده فرآورده هاي حفظ نباتات نام گرفته اند زيرا روند ابتدايي و گاه و بيگاه انتخاب روشهاي غيرشيميايي در گياهپزشكي در طول دهه 1980 و 1990، اكنون به سياست گذاري رسمي بيشتر دولتها در مديريت آفات تبديل شده است. در واقع آفتكشهاي بيولوژيكي نيز مانند آفتكشهاي شيميايي فرآورده هايي براي حفظ نباتات هستند كه در مديريت آفات، بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز كاربرد دارند و در صورت لزوم مي توان از آنها استفاده كرد. در منابع مختلف تقسيم بندي هاي متفاوتي براي آفتكشهاي بيولوژيكي وجود دارد. در بيشتر منابع اصطلاح "عوامل كنترل بيولوژيكي" به طور عام به كار مي رود و شامل كليه عوامل زنده كنترل كننده اعم از ماكروارگانيسم ها و ميكروارگانيسم هاست. آفتكشهاي بيولوژيكي يا عوامل كنترل بيولوژيكي را مي توان به 5 گروه اصلي تقسيم كرد:

1- عوامل بيوشيميايي كه شامل مواد شيميايي علامت دهنده (فرومونها و آللوكميكالها)، تنظيم كننده هاي رشد حشرات، تـنظيم كننده هاي طبيعي گياهان و آنزيمها مي باشند.
2- فرآورده هاي طبيعي كه منشاً طبيعي دارند مانند فرآورده هايي كه از گياهان و يا ميكروارگانيسم ها به دست مي آيند و تا كنون بيش از 50 فرآورده با منشأ طبيعي به ثبت رسيده است.
به آفتكشهاي مشتق از مواد گياهي شامل مواد طبيعي غيرسنتز شده Botanical Pesticide نيز گفته مي شود. در واقع اين آفتكشها، آلكالوييدها و يا گليكوسيدهايي هستند كه در گل، ساقه، ريشه و يا حتي بذر گياهان وجود دارند. از معروفترین این آفتکشها میتوان به عصاره درخت چریش اشاره نمود که به دو گونه توسط این شرکت عرضه میگردد. 1- نیم آزال(Neem Azal) از کمپانی آلمانی Trifolio ، این حشره کش به صورت سیستمیک عمل میکند.2- آزتک (Aztec) از کمپانی اسپانیائی Morrera که به صورت پوششی(روغنی) عمل مینماید.
آلكالوييدها، مشتقات اسيدهاي آمينه هستند که جهت جلب و شکار انبوه انواع مگسها بکار میرود. این شرکت به صورت تخصصی انواع جلب کنندها جهت شکار انبوه عرضه میکند. این پروتئین های جلب کننده از روش انحصاری هیدرولیز آنزیمی توسط کمپانی اسپانیائی bioberica تولید میشود. این جلب کننده ها تحت سه محصول تخصصی عرضه میگردد. سراترپ، داکوز ترپ و بایوسبو

3- آفت کشهای میکروبی (میکروارگانیسم ها) كه شامل بيش از 100 فرآورده از جمله ويروسها، باكتريها، قارچها، نماتدها و پروتوزوآها مي باشند كه در مديريت كنترل تلفيقي و كشاورزي ارگانيك و حتي كشاورزي سنتي نقش بسيار مهمي دارند. حشرات، علفهاي هرز، عوامل بيماريزا و نماتدها نيز مانند ساير موجودات زنده داراي بيماريهايي هستند كه به وسيله ميكروارگانيسم ها ايجاد مي شوند. در مواردي اين موجودات بيماريزا جداسازي و كشت شده و به طور انبوه براي مبارزه با آفات توليد مي شوند. از جمله پرکاربرد ترین این عوامل میتوان به تریکودرماهورزانیم،باسلیوس تورجنسیس کروستاکی ، اشاره نمود.
4- ماكروارگانيسم ها كه شامل بيش از 100 مورد از حشرات و كنه هاي شكارگر و پارازيتوييد (انگل واره) حشرات و كنه هاي آفات گياهي هستند و به صورت تجاري براي مصرف در گلخانه ها و مزارع عرضه مي شوند.

5- تجهیزات کنترل بیولوژیک به طور کلی به کلیه وسایل و ماشین آلاتی که به نحوی در کنترل و مبارزات بیولوژیک به طور مستقیم شرکت دارند را تجهیزات کنترل بیولوژیک می نامند. زیست بانی پایا با توجه به نیاز کشور تله های زیر را جهت مصارف گوناگون ارئه میدهد. تله مکفیل، تله قیفی، تله سراترپ، تله نوری، تله سرخرطومی خرما، تله بالی، کارتها و رول های زرد، اسپری چسب ، چسب تله کیلوئی.

زیست بانی پایا با بهره مندی از پشتوانه فنی کارشناسان خبره و باتجربه داخلی وو مشاورین خارجی معتبر دنیا و نیز با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ،محیطی،بیولوژیکی و اکولوژیکی ایران، خدمات بیولوژیک به شرح ذیل را ارائه مینماید.

کلیه محصولات این شرکت مجوزهای مربوط به استفاده از این محصولات درکشتهای ارگانیک را دارا بوده و همچنین با رعایت کلیه دستورالعملهای سازمان حفظ نباتات و اخذ مجوزهای مربوطه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.