فرمون

فرمون    (PHEROMONE)

 فرمون ها - فرمون كرم خراط - فرمون مگس ميوه مديترانه- فرمون مگس زيتون - فرمون سوسك حنائی خرما فرمون كرم سيب - فرمون توتا - فرمون مينوز گوجه فرنگی - فرمون گلوگاه انار فرمون ساقه خوار برنج   فرمون جنسی حشرات - اخلال در جفتگيری كرم خراط - اخلال در جفتگيری ساقه خوار برنج

 

خصوصیات:

·         فرمونها اختصاصی جهت هر آفت با فرمولاسیون انحصاری ساخت اروپا می باشند.

·         آزاد سازی یکنواخت و آهسته در طول زمان

·         نگهداری در یخچال

معرفی:

حشرات و به طور کلی بسیاری از موجودات زنده جهت ایجاد ارتباط با یکدیگر ویا پیدا کردن میزبان مناسب خود پیامهای شیمیایی

( PHEROMONE) مخابره می کنند بنابراین می توان فرمون جنسی حشرات را به صورت مصنوعی  تولید نمود و از آنها بر علیه حشرات به روشهای مختلف که در ذیل می آید از آنها استفاده نمود. تمامی فرمونهای مونیتورینگ این شرکت ساخته شده از دیسپنسرهای سوپر سپتا با قابلیت رهاسازی فرمون به صورت یکنواخت دارای دوزهای مختلف از 1/0 میلی گرم تا 1 میلی گرم، این فرمونها قابلیت کاربرد در سیستم های مونیتورینگ، اخلال در جفت گیری و شکار انبوه را دارند.

الف - رديابي آفات (Monitoring)

موارد مصرف:

1-       مشخص كردن وجود يك گونه از آفت

2-      تعيين زمان ظهور و ارزيابي نوسانات فصلي جمعيت آفت

3-     ارزيابي ميزان كارايي فرمولاسيون هاي مختلف مواد سميوكميكال در جفتگيري حشرات(کنترل عملکرد اخلال در جفت گیری)

4-     ارزيابي ميزان مقاومت نسبت به حشره كش ها

ب-  كنترل مستقيم (Direct  control )

1-       شكار انبوه آفت Mass- Trapping 

2-      كاربرد فرمولاسيون هاي Attract  and   Kill

3-     ايجاد اختلال در جفت يابي Mating  Disruption

جدول

راهنمای کاربرد فرمون های آفات درختان جهت رديابی( Monitoring)

چگونگی استفاده : بعد از خارج کردن فرمون از لفافه بلافاصله به صورت عمودی در مرکز تله قرار گيرد و لفافه از منطقه مونيتورينگ خارج گردد. دقت کنید از تماس دست با فرمون خودداری گردد.

زمان استفاده : قبل از ظهور اولين نسل آفت با توجه به بيولوژي آفت در هر منطقه

تله مناسب : تله دلتا مناسب ترين تله جهت استفاده از فرمون می باشد. 

موقعيت نصب تله : تله ها بايد در سايه انداز درخت و در ارتفاع 2-5/1 متری از سطح زمين نصب شوند و تله ها طوری نصب شوند که شاخ و برگ درخت داخل تله قرار نگيرد. مناسبترين محل برای نصب تله بين تنه و خارجی ترين قسمت شاخ و برگ يک درخت می باشد. تله ها نبايد در زيردرخت يا خارج از شاخ و برگ درخت نصب شوند.

تراکم تله : 1 الی 2 تله در هر هکتار

چگونگی جمع آوری اطلاعات :  اطلاعات بايد به طور هفتگی ثبت شوند. در جمعيت های بالا دفعات بيشتری برای ثبت اطلاعات در يک هفته لازم می باشد.

تفسير اطلاعات : تصميم گيری در مورد کاربرد حشره کشها نبايد صرفاً براساس داده های ثبت شده باشد. به اين منظور بايد شرايط آب و هوايی و شرايط بيولوژيکی آفت نيز در نظر گرفته شود.

تعويض تله :تله ها باید هر 6-4 هفته بر اساس توصيه کارشناسان تعويض گردند.

شرايط نگهداری فرمون : در دمای 0c20-10 به مدت 6 ماه ، در دمای 0c 10 – 4 به مدت 12 ماه، 0c 4-0 به مدت 24 ماه و در دمای 0c 18- بيشتر از 24 ماه قابل نگهداری می باشند.

شرکت زیست بانی پایا - فروش  انواع بیوکنترل ها - لورها و فرمونهای جنسی ، فرمونهای اخلال در جفت یابی


چاپ   ایمیل