تله نوری

تله نوری 

 

 


اولین تولید کننده تله نوری تحت لیسانس آلمان در ایران ، قابلیت جلب شپره مینوز گوجه فرنگی، کرم گلوگاه انار و ساقه خوار برنج. این تله نوری با طیف نوری مخصوص خاصیت جلب انتخابی شپره های فوق را دارد

 

 

 


چاپ   ایمیل