کارت زرد جلب کننده حشرات

کارت زرد جلب کننده حشرات - رول زرد - نوار زرد و آبی

 

 

 (YELLOW AND BLUE STICKY CARDS AND  ROLLS )

کارت زرد جلب کننده حشرات سفید بالک

 کارت زرد رول زرد حشرات نصب نوار زرد حشرات کارت زرد چسب دار , از بین بردن و مبارزه با کنترل حشرات آفات مگس سفید پشه سفید , سفید بالک

 

 

خصوصیات:

 

 -چسب خشک مقاوم در برابر گرما رطوبت گرد و خاک

 - طول موج انحصاری  و بی خطر برای حشرات مفید

 - ساخت کره جنوبی

- مقاوم در برابر آب

 

معرفی:

 يكي از عوامل مكانيكی موثر در كاهش جمعيت آفات در چهار چوب مبارزه تلفيقی، استفاده از کارت های رنگی چسبنده مي باشد. استفاده از تله های چسبنده يكی از ايمن ترين و كم هزينه ترين روش های مبارزه با آفات مي باشد. از كارت ها و نوار های زرد و آبی به تعداد محدود میتوان براي رد يابی و به تعداد بیشتر برای شكار انبوه آفات به خصوص در محيط های بسته مانند گلخانه ها استفاده نمود.

 

كارت های زرد چسبدار (Yellow Sticky Cards )

 كارت های چسبناک زرد در ابعاد مختلف وجود دارد و نزديك به تاج گياه يا محلی كه بيشترين جمعيت فعال آفت حضور دارد نصب و استفاده مي شوند. از كارت های زرد چسبنده برای كنترل آفاتی نظير سفيد بالک ها، مگس هاي مينوز، شته های بالدار، مگس قارچ، زنجرک ها و پسيل ها استفاده می گردد. جهت رديابی، تعداد كارت مورد استفاده یک عدد در هر 200 مترمربع و جهت شكار انبوه آفات، تعداد كارت زرد نصب شده 1 عدد در هر 10 مترمربع تا حداكثر 1عدد در هر 2مترمربع می باشد. در گلخانه ها همزمان با رشد گياه كارت ها بالا كشيده مي شوند.

كارت های آبی چسبدار (Blue sticky Cards)

 از كارت هاي آبي جهت كنترل تريپس ها استفاده مي شود. محل نصب كارت آبي نزديك به تاج گياه مي باشد كه همراه با رشد گياه کارتها بالا كشيده مي شوند. جهت رد يابي آفت،  1 عدد كارت در هر 200متر مربع وجهت شكار انبوه در  مناطق آلوده با تراكم پايين جمعيت آفت، 1 عدد كارت در 20مترمربع و در مناطق خيلي آلوده 1 عدد كارت در هر 2 متر مربع توصيه می گردد.

 در باغات حداقل يك كارت به ازاي هر درخت نصب مي شود. محل نصب كارت در فاصله بين تنه درخت و سر شاخه ها مي باشد.

 

 نوارهاي زرد و آبي(Yellow & Blue Rolls) 

 جهت استفاده بهینه تر، كارت های زرد و آبی را به صورت رول يا نوار هاي 100متري بين رديف های كشت قرار می دهیم، همچنین به منظور کاربرد بهتر در گلخانه ها قبل از كاشت يا بلافاصله بعد از كاشت در بالای رديف ها نصب می نمائیم. در باغات نوارها به دور تنه و شاخه درختان كشيده مي شوند. از نوار های زرد جهت كنترل زنجره خرما و پسيل پسته و ساير آفات استفاده می گردد. 


چاپ   ایمیل