Picture1

روش های کنترل بیولوژیک

روش های کنترل بیولوژیک | تاریخچه، انواع و روش های بیوکنترل کنترل بیولوژیک یا بیوکنترل به زبان ساده به معنی…
مگس میوه زیتون

مگس میوه زیتون

مگس میوه زیتون که با نام علمی  (Bactrocera oleae (Rossi شناخته می شود، آفت مهم و تهدید اقتصادی جدی برای…
شب پره مینوز گ.جه فرنگی

شب پره مینوز گوجه فرنگی

شب پره مینوز گوجه فرنگی که با نام علمی Tuta absoluta Meyrick شناخته می شود که آفت اصلی و تهدید…
سرخرطومی حنایی خرما

سرخرطومی حنایی خرما

سرخرطومی حنایی خرما (Rhynchophorus ferrugineus) یکی از مهم‌ترین آفات نخل خرما است که در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران وجود…
مدیریت تلفیقی آفات

مدیریت تلفیقی آفات در کشاورزی

مدیریت تلفیقی آفات در کشاورزی آفات، تهدید جدی برای محصولات کشاورزی هستند و مدیریت تلفیقی آفات به کشاورزان کمک می…