لوگوی زیست بانی پایا

فرمون تریپس گل مغربی

تریپس گل مغربی، تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis یک آفت بسیار مهم و فرصت طلب که روی طيف گسترده ای ازگونه های گياهي در مزارع و گلخانه های توليد محصولات كشاورزی به خصوص سبزیجات و صيفي جات قادر به رشد و نمو است.

توضیحات

تریپس گل مغربی یا تریپس غربی گل

نام علمی:  occidentalis  Frankliniella

نام انگلیسی: Western Flower Thrips

راسته: Thysanoptera

خانواده: Thripidae

اهمیت اقتصادی

تریپس گل مغربی، تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis یک آفت بسیار مهم و فرصت طلب که روی طيف گسترده ای ازگونه های گياهي در مزارع و گلخانه های توليد محصولات كشاورزی به خصوص سبزیجات و صيفي جات قادر به رشد و نمو است. این آفت دارای ویژگی تطبیق پذیری با انواع شایط محیطی میباشد که این موضوع باعث شده در طيف گسترده ای از دما و رطوبت درشرایط مزرعه و گلخانه رشد و نمو کند. تریپس گل مغربي یک آفت پلي فاژ بوده که به بيش از65 خانواده گياهي ميزبان خسارت وارد میکند. ميزبانهای این آفت شامل گوجه فرنگي، فلفل دلمه ای، خيار، خربزه، كلم، كدو، طالبي،كاهو، بادمجان، هویج، پياز، سير، چغندر، حبوبات و گلهای زینتي شامل گل داوودی،ژربرا، گل رز و درختان ميوه دانه دار و هسته دار، انگور وگندم ميباشند. اكثر گونه های تریپس ها ناقل برخی ویروس های گیاهی میباشد.

مناطق جغرافیایی

این آفت، تریپس گل مغربي در تمامی جهان گسترش دارد و در سال1385 وارد ایران شد و تاكنون در بيشتر نقاط منتشر شده است. این آفت ميتواند به سرعت رشد و نمو کرده و در دمای مطلوب در عرض دو هفته یا كمتر از مرحله تخم به حشرات بالغ تبدیل گردد.

شکل شناسی تریپس گل مغربی

تخم

رنگ تخم ها مات،كليه ای شکل و به اندازه حدود200ميکرومتر میباشد. تخمها اغلب در اپيدرم و لایه مزوفيل گياه ميزبان قرار داده و ممکن است در برگها، گل یا ميوه نیز گذاشته شوند.

لارو

این حشره آفت دارای دو سن لاروی كه دوكي شکل و به رنگ كرم مایل به سفيد و یا متمایل به زرد هستند. سن اول و دوم را ميتوان با بررسي تعداد و قرارگيری موهای كوچک روی شکم تشخیص داد. لاروها متحرک بوده اما تمایل دارند در مکانهای پنهان روی گياهان، مانند درون گلها یا برگهای در حال رشد، یا در زیركاسه گل ميوه ها قرار بگیرند.

شفیره

دو سن شفيرگي(پيش شفيره و شفيره) به رنگ سفید تا کرم دارد كه هيچكدام تغذیه نميكنند، اگرچه اینها قادر به حركت هستند اماهيچ یک از مراحل شفيرگي به طور فعال حركت نميكنند مگر اینکه دست كاری شوند. با توجه به نوع گياه ميزبان، تریپس گل غربي ممکن است برای شفيره شدن برروی زمين بيفتد. مرحله اول شفيرگي، پيش شفيره دارای جوانه های بال كوتاه است و شاخکها از سر به سمت جلو بيرون زده اند. شفيره دارای جوانه های بال است كه تا بيش از نيمي ازشکم امتداد داشته و شاخکها به سمت پشت سربه صورت منحني قرار ميگيرند.

حشره کامل

حشرات بالغ تریپس معمولا كمتر از 2ميليمتر طول، کشیده با بالهای باریک و حاشيه ای هستند. حشرات ماده شکمي دوكي شکل و رنگ آنها از زرد تا قهوه ای تا تقریبا سياه متغیر است. حشره نر بالغ كوچکتر ازحشره ماده است و دارای شکم باریک و معمولا ً سفيد متمایل به زرد است. حشرات نر و ماده دارای بال های توسعه یافته هستند. دربرخي از مناطق، تریپس گل مغربي به رنگ های متفاوت مانند كم رنگ، متوسط و یا تيره رنگ تشخيص داده شده است که فراواني آنها بر اساس فصل و موقعيت جغرافيایي متفاوت می باشد. اصولا در فصل بهار و در مناطق كوهستاني غالبا رنگ آفت تیره تر است و در این فرم كوتيکول سر و شکم به رنگ قهوه ای مایل به سياه است.

 نحوه خسارت تریپس گل مغربی

تریپس گل مغربي با خراش دادن سلولهای گياهي و مکيدن محتویات سلولي تغذیه ميكنند. سلولهای آسيب دیده متلاشي شده و لکه های برنزی یا زنگ زده روی برگها یا ميوه ها ایجاد ميكنند. تریپس گل دارای باروری بالا، دوره رشدی كوتاه، طیف وسیع میزبانی و اهميت اقتصادی و صادراتی تریپس گل مغربي به واسطه انتقال ویروسهای گياهي است. علاوه بر آسيب مستقيم گياهي، این آفت قادر به انتقال چندین گونه از ویروس های مخرب گياهي را در جنسTospovirus (Bunyaviridae) از جمله ویروس پژمردگي لکه ای گوجه فرنگي(TSWV) می باشد.

زیست شناسی تریپس غربی گل

حشرات ماده بالغ تخمها را در بافت گياهي زیر اپيدرم قرار میدهد. پس ازرشد كامل، پوره ها (لاروها) به خاک می افتند و مراحل پيش شفيرگي و شفيرگي را طي میکنند و در نهایت حشرات بالغ ظاهر و به روی گياه برمیگردند. پوره ها و حشرات بالغ، گلها، جوانه های برگ و ميوه، جوانه های نهایي،برگها و ميوه ها را مورد تغذیه قرار میدهند. شيوع آفت در دمای مطلوب 15-25درجه سانتيگراد اتفاق می افتد. حشرات بالغ جهت جستجو و یافتن منابع غذایی جدید ميتوانند مسافتهای طولاني را حركت كنند. حشرات بالغ و پوره ها (لاروها) نيزميتوانند همراه اندامهای گياهي منتقل شوند. آفت فاقد دیاپوز است و زمستان های بسیار سرد را نمیتواند تحمل کند.

در بسياری از مناطق، شرایط گلخانه برای توسعه تریپس گل مغربي حتي در زمستان مناسب می باشد. با استقرار آفت در گلخانه، كنترل آن ممکن است دشوار گردد، لذا تشخيص زود هنگام آلودگي نقش بسیار مهمی دارد. حشرات بالغ و پوره ها (لاروها) ميتوانند روی گياهان، زیركرک برگها، درون جوانه های در حال رشد، محصور در برگ های در حال رشد یا زیركاسبرگ ها مخفی شوند. تخم های آفت در داخل بافت های گياهي قرار داده میشوند، به دلیل پنهان بودن آفت و عدم تشخیص راحت آفت ممکن است وجود تریپس را در مزرعه و گلخانه شناسایی بموقع نشود و حتي مبارزه شيميایي ممکن است بي اثر باشد زیرا این مواد شيميایي با تریپس های پنهان تماس پيدا نميكنند. ردیابي جمعيت تریپس گل مغربي در مدیریت تلفيقي این آفت ضروری است. یک سيستم هشدار زود هنگام به كشاورزان كمک ميكند تا  تصميم بگيرند كه چه زماني اقدامات كنترلي را به درستی انجام دهند. ردیابي به منظور مدیریت موثر و پيش بيني طغيان آفت، مداخله زود هنگام و درک آستانه های اقتصادی مهم است. با اینحال، تأثير اقتصادی آفت با توجه به اهميت صادراتي آن روی محصولات كشاورزی حائز اهميت می باشد.

ردیابی و کنترل تریپس گل مغربی

نوع و نحوه تله گذاری تریپس:

جهت ردیابی و کنترل به موقع تریپس غربی گل مرموز، استفاده از فرمون های تجمعی تریپس مغربی گل جهت کاهش جمعیت آفت در مزارع و گلخانه توصیه میگردد. این فرمون حشرات نر و ماده را به طور همزمان کنترل میکند. تله توصیه شده برای تریپس تله چسبنده آبی یا کارت های آبی حشرات می باشند.

تعداد تله جهت ردیابی: 1-5 تله فرمونی در هر هکتار

زمان بازدید:  هر 7-10 روز بازدید انجا شود.

زمان تعویض فرمون:  هر 4-6 هفته یکبار انجام گردد.

شرایط نگهداری: در دمای زیر صفر در یخچال برای 2 سال نگهداری شود.

برای مشاوره و خرید فرمون ها تریپس گل یا تریپس گل مغربی جهت کنترل آفات مزرعه و گلخانه با بهترین برندهای داخلی و خارجی به لیست محصولات و یا صفحه تماس با ما مراجعه کنید. ارسال محصولات به سراسر ایران در سریعترین زمان انجام میگیرد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرمون تریپس گل مغربی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *